ROMANTISKA CEREMONIER

 

cropped-sant6.jpg

Hur vi skapar er romantiska ceremoni

Vi skräddarsyr ert bröllopskoncept utifrån era önskemål och er livsstil. Jag skapar er romantiska ceremoni i samarbete med er.
Kontakta mig för genomgång och bokning av ert första bröllopsmöte.Vi träffas och går igenom er idé om hur ni vill ha ert bröllop och olika förslag ges som matchar era önskningar.  Bokning sker på detta första bröllopsmöte. Vi håller sedan löpande kontakt per mail och telefon under hela planeringsprocessen som består av bl a ceremonins utförande med dikter, tal och musik  samt koordination för ert bröllop.En månad före bröllopet har vi ett andra bröllopsmöte för att knyta ihop säcken och planera det sista inför bröllopet så att era förväntningar kan uppfyllas till fullo.Genom exklusiva kontakter på plats garanterar vi inte bara ett attraktivt pris utan även full service från bokning till genomförande av ert event.Vi hjälper er med allt mellan himmel och jord för att förgylla er ceremoni. Teamet är flerspråkigt och har flera års erfarenhet av att skapa drömbröllop på ett effektivt, kreativt och personligt sätt och alltid från hjärtat. Om ni hellre skulle vilja ha till exempel en fotograf från Sverige som följer med oss till Grekland så har jag flera mycket duktiga partners som gärna åtar sig det uppdraget. Vi rekommenderar gärna boende och transporter.

Romantic Weddings coordination:We tailor your wedding concept based on your wishes and lifestyle. I create your romantic ceremony in collaboration with you.
Contact me for a review and booking of your first wedding meeting.
We meet and go through is the idea of ​​how you want your wedding and various suggestions are given that match your wishes. Booking cuts at this first wedding meeting. We then keep in touch by post and telephone throughout the planning process, which consists of, among other things, a ceremony performed with poems, speeches and music, as well as coordination for your wedding.One month before the wedding, we have another wedding meeting to tie the knot and plan the last thing before the wedding so that your expectations can be fully met.Through exclusive Greek collaborators we guarantee not only an attractive price but also full service from booking to the implementation of your event.The team is multilingual and has several years of experience in creating dream weddings in an effective, creative and personal way and always from the heart. If you prefer a photographer from Sweden we have several who are happy to help you. We gladly recommend accommodation and transport.